Sản phẩm so sánh
 • No products to compare
Clear all Compare

Mặt Hồ Ly

Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Hồ Ly Đuôi Thả Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Mã Não Cam Đỏ

1.299.000 ₫
999.000 ₫
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aquamarine – Đuôi Thả

1.200.000 ₫
1.000.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aquamarine – Dáng Tròn

1.299.000 ₫
1.000.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Aventurine – Đuôi Thả

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aventurine
 • Xuất xứ: Ấn Độ, Braxil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Đá Thạch Anh Tím – Đuôi Thả

1.000.000 ₫
800.000 ₫
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Cam Đỏ – Dáng Tròn

1.299.000 ₫
999.000 ₫
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Cam Đỏ – Đuôi Thả

1.299.000 ₫
999.000 ₫
 • Màu: Cam, Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Cam
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Mã Não Xanh Rêu – Đuôi Thả

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Rêu
 • Xuất xứ: Braxil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch – Dáng Tròn

1.000.000 ₫
800.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch – Đuôi Thả

1.200.000 ₫
1.000.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Cẩm Thạch
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ngọc Cẩm Thạch Jade A – Đuôi Thả

700.000 ₫
600.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Ngọc Cẩm Thạch Jade A
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Ruby – Đuôi Thả

1.500.000 ₫
1.300.000 ₫
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Đen – Đuôi Thả

1.000.000 ₫
850.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Đen – Dáng Tròn

899.000 ₫
799.000 ₫
 • Màu: Xanh Lá Cây
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen
 • Kích thước: 1,7 x 3,0 cm
 • Xuất xứ: Braxil
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.

Hồ Ly Ôm Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Hồng – Dáng Tròn

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng
 • Xuất xứ: Braxil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Hồ Ly là linh vật phong thủy rất tốt cho những người đang đi tìm hạnh phúc lứa đôi, tìm kiếm một nửa của riêng mình.