Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Hướng Dẫn Cách Khấn Đi Lễ Chùa, Đền Đầu Năm Đúng Và Đủ Nhất

Hướng Dẫn Cách Khấn Đi Lễ Chùa, Đền Đầu Năm Đúng Và Đủ Nhất

Khấn hiểu nôm na là cách giao tiếp, cách chúng ta kết nối với thế giới tâm linh. Trần sao thì âm vậy, trên trần này nếu ta giao tiếp hay, ta có thể nhờ vả được người nọ người kia. Nếu ta giao tiếp kém, không ai sẽ muốn giúp đỡ ta cả. Tương tự thế trong việc khấn, khi khấn đúng và khấn đủ, thì vạn sự sẽ dễ được linh ứng , vạn điều sẽ dễ được minh chứng.

Hướng Dẫn Cách Khấn Đi Lễ Chùa, Đền Đầu Năm
Hướng Dẫn Cách Khấn Đi Lễ Chùa, Đền Đầu Năm

Một Bài Khấn Cần Có Đủ 5 Điều Sau Đây:

* Đầu Tiên Cần Khấn:

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần + 3 vái )
+ Tên con là :
+ Cư trú tại :

* Sau Đó Cần Theo Đủ Dàn Ý:

1️ Tạ – cảm tạ Phật Thánh các bậc bề trên đã phù hộ độ trì trong suốt thời gian qua.

2️ Sám Hối – người trần mắt thịt, không tránh được những lúc tham sân si, lỗi lầm trong cuộc sống, nay xin sám hối để được bề trên tha thứ.

3️ Xin – kêu cầu kể lể về những vấn đề trong cuộc sống xin được giúp đỡ chở che.

4️ Hứa – nguyện làm việc thiện, không làm việc ác, nguyện sửa đổi bản thân không phạm phải những sai phạm ở phần 2️⃣

5️ Lễ – đây là lúc dâng lễ / công đức tuỳ tâm / hay đơn giản chắp tay lại vái 3 vái.

Khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Trong 1 số cách khấn sẽ có cách để thỉnh các Vị, các Ngài về minh chứng cho khoá lễ. Tuy nhiên, cách này thường do các thầy cúng hoặc chỉ dùng trong cách khoá lễ lớn. Khi đi lễ đầu năm khấn được theo đủ 5 điều đã rất là tốt rồi.