Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Infographic Tìm Hiểu Về Quả Vị Phật

Infographic Tìm Hiểu Về Quả Vị Phật

1. Pháp Thân: là bản thể chân thật, thật sự của chư Phật. Bản thể này vượt ngoài các miêu tả về hình tướng, tính chất.

2. Báo Thân: là thân hiện hữu, xuất hiện do các phước báu tạo thành. Thân này chính là các Đức Phật trú tại các cõi Tịnh Độ.

3. Hóa Thân: là thân xuất hiện tại Trái Đất này như một con người, cũng trải qua sinh lão bệnh tử.