Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Infographic Tóm Tắt Cuộc Đời Đức Phật

Infographic Tóm Tắt Cuộc Đời Đức Phật

Infographic bản tóm tắt những nét chính yếu nhất trong cuộc đời Đức Phật. Về mốc thời gian thì cũng không hoàn toàn chính xác, trừ một số dấu ấn quan trọng như thành đạo hoặc nhập Niết Bàn thì các sự kiện còn lại đều không rõ Đức Phật năm bao nhiêu tuổi.