Mặt Dây Phật Di Lặc

Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Aquamarine

1.600.000 ₫
1.400.000 ₫
 • Màu: Xanh Nước Biển
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aquamarine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Cẩm Thạch

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Cẩm Thạch Sơn Thủy

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanma, China
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Mã Não Đỏ

500.000 ₫
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • Xuất xứ: Myanmar, Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Mắt Hổ

350.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Ấn Độ
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ngọc Bích

1.500.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ngọc Bích Nephrite

1.500.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Obsidian

500.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Obsidian tự nhiên
 • Xuất xứ: New Zealand, Argentina, Armenia
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ruby Lục Yên

Giá: Liên hệ
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby Lục Yên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ruby Nam Phi

Giá: Liên hệ
 • Màu: Đỏ
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Ruby Nam Phi
 • Xuất xứ: Nam Phi
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Khói

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Xám
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Brazil, Đức
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím

1.000.000 ₫
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Nga
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tóc Vàng

1.500.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Vàng

1.000.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Vàng Citrine

1.000.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Aventurine

600.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.