Mặt Dây Phật Quan Âm

Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Aquamarine

1.500.000 ₫
1.400.000 ₫
 • Màu: Xanh Nước Biển
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Aquamarine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Namibia
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Aventurine

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Chalcedony

700.000 ₫
600.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Chalcedony tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Lapis Lazuli

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Xanh Lam
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Lapis Lazuli tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Mã Não Rêu

600.000 ₫
499.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Mã Não Rêu tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích Nephrite

2.000.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích Nephite tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích Vip

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Ngọc Bích Nephite tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Canada
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Đen

800.000 ₫
699.000 ₫
 • Màu: Đen
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên
 • Xuất xứ: Madagaska
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Khói
 • Mệnh: Thủy, Mộc
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói tự nhiên
 • Xuất xứ: Nga, Brazil, Đức.
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím

1.000.000 ₫
 • Màu: Tím
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagascar
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tóc Vàng

1.700.000 ₫
1.500.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Trắng

600.000 ₫
500.000 ₫
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Vàng

1.000.000 ₫
800.000 ₫
 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Sapphire Xanh Lam

5.000.000 ₫
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Sapphire tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.

Mặt Phật Bà Quan Âm Sapphire Xanh Lam Vip

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Sapphire tự nhiên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Ý nghĩa: Mặt Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện.