Thiềm Thừ

Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Thiềm Thừ Đá Aventurine

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.

Thiềm Thừ Đá Aventurine Vip

Giá: Liên hệ
 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Mộc, Hỏa
 • Chất liệu: Đá Aventurine tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.

Thiềm Thừ Đá Canxedon

Giá: Liên hệ
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Caxedon tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Ấn Độ
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.

Thiềm Thừ Đá Mắt Hổ

Giá: Liên hệ
 • Màu: Vàng Nâu
 • Mệnh: Thổ, Kim
 • Chất liệu: Đá Mắt Hổ tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Trung Quốc
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Hồng

Giá: Liên hệ
 • Màu: Hồng
 • Mệnh: Hỏa, Thổ
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Madagasca
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Trắng Cùi Dừa

Giá: Liên hệ
 • Màu: Trắng
 • Mệnh: Kim, Thủy
 • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Australia
 • Ý nghĩa: Thiềm Thừ được coi là con vật linh thiêng trong phong thủy dùng để thu hút tài lộc vào nhà, đặc biệt dùng trong cửa hàng để thu hút tài lộc về cho gia chủ.