Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Tìm Hiểu Về Quả Vị Bồ Tát

Tìm Hiểu Về Quả Vị Bồ Tát

– Qủa vị thứ 52 là Diệu Giác Bồ Tát tức Qủa vị Phật, quả vị thứ 51 là Đẳng Giác Bồ Tát tức chỉ còn 1 đời sẽ thành Phật.

– Từ quả vị thứ nhất đến quả vị thứ 50 chia ra làm 5 cấp gồm Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa.

– 10 cấp bậc đầu tiên còn được gọi là 10 cấp bậc phàm phu, 41 cấp bậc còn lại được gọi là cấp bậc hiền thánh.