Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Bài Khấn Lễ Chùa – Chủ Cầu Bình An, Giải Hạn, Sức Khoẻ

Bài Khấn Lễ Chùa – Chủ Cầu Bình An, Giải Hạn, Sức Khoẻ

Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất

Con lạy chư Phật mười phương, con lạy mười Phương chư Phật

Con lạy chư Vị Đức Phật, chư Vị Bồ Tát, chư Vị La Hán, chư Vị Hộ Pháp

Tên con là :

Cư trú tại địa chỉ :

Hôm nay con đến đây , tại Chùa…

Xin được chân tâm bái tạ các Vị đã phù hộ độ trì cho gia quyến chúng con suốt thời gian qua, giúp đỡ chúng con được bình an, mạnh khoẻ trong cuộc sống ( 1️⃣ Tạ )

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, việc dương chưa tỏ, việc âm chưa thấu, tham sân si đều có lúc phạm phải. Nếu có điều lầm lỡ xin được nhất tâm sám hối mong các Vị tha thứ bỏ quá đại xá cho ( 2️⃣ Sám Hối )

Nay tân niên xuân tiết, Kỷ Hợi đầu năm, ngửa trông ơn các Vị cho chúng con được giải sao giải hạn, tiêu ách trừ tai ương, an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thân gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, không cho thị phi đố kị gây khó dễ trên trần thế ( 4️⃣ Xin )

Các Vị độ cho chúng con được thân khang tuệ minh, diên sinh trường thọ, bền chí bền tâm, khai tâm khai sáng

Chúng con nguyện làm việc thiện, tránh làm việc ác, nguyện sửa đổi bản thân tránh phạm phải những lỗi lầm trên trần thế, có thêm trí tuệ, có thêm giác ngôi, bớt tham bớt sân bớt si trong công việc nơi cõi người (3️⃣ Hứa )

Ngửa trông ơn các Vị phù hộ độ trì , đùm bọc chở che

Chúng con xin chân tâm bái tạ

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )