Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Bài Khấn Tháng 7 Âm Đi Lễ Cầu An Nơi Chùa Đền Bạn Nên Biết

Bài Khấn Tháng 7 Âm Đi Lễ Cầu An Nơi Chùa Đền Bạn Nên Biết

Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất

Con lạy chư Phật mười phương, con lạy 10 phương chư Phật

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả (bình thường khấn sẽ không có 2 Vị này, riêng tháng 7 âm nên có)

Con kính lạy các vị Thánh, Thần, Tiên Phật, các Quan, các Ông, các Bà, các Cô, các Cậu, con kính lạy các bậc bề trên, chư vị tôn giả tại: (lễ ở Chùa nào hay Đền nào thì nêu ra)

Tín chủ con là:
Cư trú tại địa chỉ:
Quê quán dòng họ tại: (nơi đặt nhà thờ tổ hoặc mộ tổ các cụ)
(đoạn này để báo cáo về gốc gác dòng họ, địa chỉ làm lễ)

Hôm nay là ngày … tháng 7 âm năm Kỷ Hợi
Tín chủ con đến đây xin được chân tâm bái tạ các Vị các Ngài, các bậc bề trên đã phù hộ độ trì cho gia quyến trong suốt thời gian qua.
Giúp cho chúng con gặp nhiều thuận lợi hanh thông trong cuộc sống.
Nếu có đôi điều lầm lỡ trên dương thế, mong chư vị bề trên tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Nay trên trần con sinh sống, tâm con vẫn chưa an, trí con vẫn chưa ổn. Hoạ hại con vẫn lo, tai ương con vẫn sợ.
Vẫn hiểu vạn sự cát lành hay hung biến đều là do nhân quả.
Nên không dám mong kiếp nạn tiêu biến. Vì đó là quả con phải gánh cho nhân mình đã gieo. Chỉ xin các Vị các Ngài, các bậc bề trên giơ cao đánh khẽ, răn đe con chứ đừng ghét bỏ. Cho con được bình yên mà tiếp tục hành trình nơi dương thế.

Các Vị các Ngài, Các Bậc Bề Trên

Cho con được nhất tâm sám hối những nghiệp quả của bản thân
Nhất tâm sửa đổi khỏi những phút giây lầm lỡ.
Con xin hứa sẽ hoàn thiện đường tu tập tốt đẹp hơn, nguyện làm việc thiện, tránh làm việc ác. Tiêu tán những tham sân si vẫn tiềm ẩn trong hành vi của mình.

Xin các Vị các Ngài, các bậc bề trên độ cho con trong tháng 7 âm này được đi đến nơi về đến chốn. Được tâm tính bình ổn, suy nghĩ bình yên, cảm xúc bình an, tư duy bình tĩnh.
Cho con được duyên lành mang đến, duyên dữ mang đi, bớt đi những thị phi mỏi mệt nơi trần tục, không cho chúng tiểu nhân ảnh hưởng nơi dương thế, không cho chúng vong linh ma quỷ âm binh nơi âm thế chòng ghẹo.

Chúng con người trần mắt thịt
Tội lỗi đầy thân
Đường dương chưa tỏ
Đường âm chưa tường
Trí chưa khai quang
Tâm chưa thanh tịnh
Nếu có điều chi thiếu sót xin được chắp tay sám hối mong được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Ngửa trông các Vị các Ngài, các bậc bề trên phù hộ độ trì cho tín chủ con 1 tháng 7 âm cát lành an tường, nếu có biến thì tiền hung hậu cát, cho thân ly nạn, nạn ly thân, nhất nhất tai ương hoá vi trần.

Con xin được cúi đầu cẩn cáo

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) !!!