Hotline: 0868.88.99.77
Giỏ hàng 0
Hướng Dẫn Thờ Tây Phương Tam Thánh

Hướng Dẫn Thờ Tây Phương Tam Thánh

Hỏi: Tôi có duyên lành được tặng bộ Tây Phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí). Xin hỏi, khi thỉnh các Ngài về nhà, tôi phải thiết trí bàn thờ, sắp đặt các tôn tượng và làm lễ an vị Phật thế nào?

Tây Phương Tam Thánh

Đáp: Bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên thường được thiết trí trong phòng thờ với quy cách ‘thượng Phật, hạ linh’ (bàn thờ Phật ở trên, bàn thờ gia tiên ở dưới) hay ‘tiền Phật, hậu linh’ (bàn thờ Phật ở phía trước – cao hơn, bàn thờ gia tiên ở phía sau – thấp hơn).

Khi thờ Tây phương Tam Thánh, tượng Phật A Di Đà đứng ở giữa, tượng Bồ-tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh (tượng trưng cho trí tuệ) đứng bên tay phải Phật A Di Ðà, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy (tượng trưng cho từ bi) đứng bên tay trái Phật A Di Đà (ảnh).